سیاسی

 

 

c_300_300_16777215_00_images_linc-arap.jpg

تورکمنیا: یک جا و یکنفر باید فریاد "ایست" را بزند. یک کودک دلپاک و ساده باید پیدا بشود وقتی همهء شهر از لباس شاهی که لباس تنش نیست تعریف وتمجید می کند فریاد بزند" شاه عریان است"!.  آب دارد از گل آلودشدن به باتلاق شدن تغییر ماهیت می دهد،اما هنوز یک عده قلاب های ماهیگیری شان را در داخل این آب می چرخانند بدون این که توجه داشته باشند ممکن است روزی خودشان هم پایشان لیز بخورد و بیفتند داخل همین باتلاق.


♻️تورکمنیا: "لینچ" می دانید چیست؟ نوعی تروریسم است. یک یا چند نفر را انداختن زیر مشت و لگد و به قصد کشت یا ناکار کردن و برای درس عبرت دیگران شدن تا می خورد کتک زدن است. درحقیقت لینچ کردن برانگیختن احساسات مردم و عوام و تحریک آنها برعلیه کسی است که می خواهند به دست تودهء مردم تحریک شدهء هیجان زدهء عصبانی وحاضر به جنایت،قربانی بشود.  و البته به منظور پاک کردن رد پای تحریک کنندهء اصلی که معمولا در قیل و قال و هیاهو از یاد می رود و در بین جمعیت پنهان و از چشمها دور میشود، به موضوع هویت سیاسی می دهند.

✅ این یک روش پیش پا افتاده در جهان غیر مدنی است.معمولا می گویند "جهان سوم". جهان غیر مدنی یا جهان سوم که می گویم  الزاما تابع جغرافیا نیست. اصلا نام یک جغرافیای خاص هم نیست.میتوان روابط جهان سومی را در یک محلهء بالای شهر نیویورک هم یافت. جهان سومی شدن تابع زمان خاصی هم نیست. شما در یک لحظه با رفتار جهان سومی که از خودتان نشان می دهید،تبدیل به انسان جهان سومی می شوید.لینچ کردن رفتاری جهان سومی است.در لینچ کردن هیچ عدالت وانصافی مستتر نیست. چون هیچ منطق وعقلانیتی دربین نیست.لینچ کردن زمانی به وقوع می پیوندد که قبلش عقلانیت ومنطق از وجود فرد یا جمع  لینچ کننده رخت بر بسته است.

✅تحریک عواطف قومی و نژادی و ملی و مذهبی معمولا دستمایهء لینچ کردن قربانی است.وقتی رگ غیرت عوام را متورم کردید و فرستادید سمت کسی که قرار است لینچ بشود، آنقدر جو خوفناک،دهشتبار، ترسناک وسنگین می شود که هیچ کس جسارت این که خودش را بیندازد وسط جمعیت تا از فردی که دارند لینچش می کنند دفاع کند، در خودش نمی یابد. زیرا خون جلوی چشم مردم را گرفته است. از حالت اعتدال و عقلانیت فرسنگها فاصله یافته اند. بدون این که نگاه کنند شما که هستید می افتید زیر دست و پایشان و شما را هم لینچ می کنند. ممکن است چند لگد هم یکی از نزدیک ترین خویشاوندانتان به شما بزند. مردم تحریک عاطفه شده، آنقدر جو گیر می شوند که تقریبا به شکل "زومبی" در می آیند. خودی وغیر خودی نمی شناسند.هرکس بخواهد جلویشان بایستد لینچش می کنند.چون تابع عقل ومنطق و شرایط نرمال نیستند. تابع جَو هستند.جوی که بیش از آنکه طبیعی باشد مصنوعی است. "صنعت دست طراحان لینچ"!.

✅قبل از این که بخواهم این مطلب را بنویسم با تعدادی از دوستان دلسوزم مشورت کردم که آیا به این مسئله ورود کنم یا نه؟ اکثریت آنها بنده را از ورود به این موضوع برحذر داشتند. زیرا می دانستند که به احتمال قریب به یقین خود بنده هم درمعرض لینچ قرار خواهم گرفت. حق هم دارند. می دانم چنین خواهد شد. این بدترین وضعیتی است که جامعهء ما دارد به طرفش سوق داده می شود. جائی که حتی من هم که اعتبارم را از جسارتم و صداقتم و عدالتم می گیرم، از ترس گرفتار شدن به آتش غضب لینچ کنندگان و دچار شدن به سرنوشت لینچ شوندگان، جسارت بیان عقیدهء خودم را نداشته باشم. اگر من این جسارت را از دست داده باشم، پس آنها که برنامهء لینچ را طراحی واجرا کرده اند به مقصد ومقصودشان رسیده اند. در این صورت باید برمزار انسانیت و مدنیت در این نقطه از تاریخ وجغرافیائی که ایستاده ایم فاتحه خواند.

✅شخصا به خودم اجازه نمی دهم خودم وشخصیتم را اینقدر تنزل بدهم تا ننگ پذیرش چنین شرایطی را و بدتر از آن میراث نهادن چنین شرایطی برای نسل بعد از خودم را بپذیرم و سر درمقابل بی عدالتی واختناقی که لینچیسم برای این جامعه تدارک دیده است خم کنم. چرا باید به "بهانهء مصلحت اندیشی"اجازه داد گوری را که برای زنده به گور کردن جوانمردی و آزادی و حق محاکمهء عادلانه دارد کنده می شود، با خاک سکوت ما پر شود؟ البته که پایمردی و جوانمردی در گیرودار بیداد کردن لینچیسم هزینه دارد. هرکس باید سهم خودش از هزینهء رسیدن به جامعهء مدنی را بپردازد. من هم به وسع خودم پرداخته ام و قسط هایش را هر روزه و با هرجمله از هر نوشتهء مخاطره آمیز می پردازم.

✅کسانی که این جو را تولید و تشدید می کنند مرتب درکورهء نفرت پراکنی می دمند و باعث ارتفاع زبانه های شعله ور کینه ونفرت کور عوام تهییج شده می شوند تا هیچ کس حتی دکتر سیدی هم نتواند جلویشان بایستد و مانع پیشرفت نقشه هایشان بشود، مراقب هستند تا مبادا درجهء دمای کورهء منطق سوز و عدالت ستیز "پروژهء لینچینگ" آنها با مداخلهء عقلای جامعه پائین بیاید.همهء ابزار های دم دست خودشان را بکار می گیرند تا به نتیجهء مطلوبشان برسند. از هولیگانیسم تا وندالیسم، هرچه شعبان بی مخ دارند روانهء میدان می کنند تا هیچ نفس کشی نتواند با فرونشاندن تب تودهء ملتهب، چشمها وگوشهای بسته شدهء آنها را باز کند. در طول تاریخ و جریان شورشها وانقلابات از این صحنه های لینچ زیاد دیده ایم. عاقبتی هم جز شرمساری و سرافکندگی برای نسل های بعد نداشته است.

 

سخن از دفاع یا حمله به دکتر خلیلی نیست. سخن از  لینچ شدن دکتر خلیلی است.محکومیت نفس وذات لینچ کردن ولینچ شدن است، برای تمام فصول.  اطراف ما پر شده از افرادی که با گوشها و چشمهای بسته و دهان های گشوده،دشنام برلب، با ریسمانی که به جمعیت بسته شده به سمت لینچیسم کشیده می شوند.تا نادانسته و یا درجهل مرکب شریک جرم جنایت بر علیه سلامت نفس جامعه شوند. در چنین حال وهوای غلیان پیشداوری و قصاص قبل از اثبات جنایت، درچنین غلغلهء دشنام وشعار تودهء خشمگین که بسیاری شان نمی دانند چرا خشمگین هستند مع الوصف مشت های گره کرده شان را در هوا تکان می دهند و لگد هایشان را بر هر جسمی که زیر پایشان حس کنند می کوبند، فریاد های "من بیگناهم" کسی که دارد لینچ می شود به گوش کسی نمی رسد. در قرن بیست ویکم و جائی که فکر می کنیم بسوی جامعهء مدنی داریم می رویم،این فاجعه است.

✅ در اینجا کاری ندارم که دکتر خلیلی گناهکار است یا بیگناه است. اثبات این موضوع اصلا نه در صلاحیت بنده است ونه هیچ کس دیگری که از اصل حقیقت خبر ندارد. قضاوت درمورد هرچیز صلاحیت می خواهد که هیچ کدام ازما نداریم. آنها که درگیر لینچ هستند به هیچ عنوان ندارند.مهم هم اینست که دکتر خلیلی دارد لینچ می شود بدون این که حق محاکمه ومدافعه برایش قائل باشیم. اسفبار تر اینست که موضوع را سیاسی کرده اند. همه در لگد زدن از هم سبقت می گیرند. از روشنفکرش و اصلاح طلبش تا وکیلش و مدیرش. جو دارد آنقدر سنگین می شود که هیچ کس فکر نمی کند دارد چه چیزی وچه کسی را سنگسار  می کند.بعضی ها دنبال عقده گشائی و تصفیه حساب هستند و بعضی ها دنبال رای وحمایت تودهء خشمگین درآینده، خیلی ها اصلا درعمرشان یکبار هم از نزدیک دکتر خلیلی را ندیده اند. از زبانش چیزی که مستحق اینهمه کینه ونفرت باشد نشنیده اند. این خاصیت لینچیسم است که افراد بدون اینکه کسی را که زیر دست وپا دارد له می شود بشناسند، در له کردنش مشارکت می کنند.

✅ اما یکجا و یکنفر باید فریاد "ایست" را بزند. یک کودک دلپاک و ساده باید پیدا بشود وقتی همهء شهر از لباس شاهی که لباس تنش نیست تعریف وتمجید می کند فریاد بزند" شاه عریان است"!.  آب دارد از گل آلودشدن به باتلاق شدن تغییر ماهیت می دهد،اما هنوز یک عده قلاب های ماهیگیری شان را در داخل این آب می چرخانند بدون این که توجه داشته باشند ممکن است روزی خودشان هم پایشان لیز بخورد و بیفتند داخل همین باتلاق. اگر این شتر "رفع قباحت لینچ" در کوچه های این شهر به همین راحتی بگردد، روزی دم در خانهء شما هم خواهد نشست. من از کسی حمایت نمی کنم. من از همه حمایت می کنم. همهء کسانی که بالفعل و بالقوه درمعرض لینچ شدن هستند. شما هم اگر خوب فکر کنید می بینید در میان همین همه هستید.

 

دکتر سیدی

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

خیرین ایلیارتورکمنصحرا

برای کمک به بیماران تهیدست
شماره کارت
 6037691980012124
شماره حساب
0109936533002
  بانک صادرات شعبه مدنی گنبد

 

 

شماره تماس سفارش:

0935

354

5288

 

خیریه احسان

تلفن:

33230357

شماره کارت ملت

3672_7007_3377_6104