سیاسی

 

 

×

خطا

There was a problem loading image hosting-web-hosting-64493.jpg

 

ادامه مطلب...
تورکمنیا: منصور آتابای: دراستانه مراسم تحلیف ومعرفی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم ,نامه ئی خطاب به دکترروحانی رییس دولت یازدهم ومنتخب مردم برای ریاست دولت دوازدهم درفضای مجازی درحال دست بدست شدن است .

گولکولوک

 

 

خیرین ایلیارتورکمنصحرا

برای کمک به بیماران تهیدست
شماره کارت
 6037691980012124
شماره حساب
0109936533002
  بانک صادرات شعبه مدنی گنبد

 

 

شماره تماس سفارش:

0935

354

5288

 

خیریه احسان

تلفن:

33230357

شماره کارت ملت

3672_7007_3377_6104