سیاسی

 

 

×

خطا

There was a problem loading image hosting-web-hosting-64493.jpg

 

photo_2016-05-03_11-58-56.jpg
تورکمنیا: منصور آتابای: دراستانه مراسم تحلیف ومعرفی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم ,نامه ئی خطاب به دکترروحانی رییس دولت یازدهم ومنتخب مردم برای ریاست دولت دوازدهم درفضای مجازی درحال دست بدست شدن است .


اگرچه درطول حدودچهل سال پس از پیروزی انقلاب شکوهمنداسلامی سابقه نداشته است که دولتی فردی ازاهل سنت رابعنوان وزیرجهت تصدی وزارت وزارتخانه ای منصوب نماید،ایضاباتوجه به نتیجه انتخابات تصدی هیئت رییسه مجلس ,نمایندگان اصلاح طلب امید,اصولگرایان ولایی ,ومستقلین به کاندیداتوری همکاراهل تسنن خوددرمجلس ,محمدغثیم عثمانی ,رای ندادندوایشان نتوانستندبه جمع هیئت رییسه برسندولی تلاش ومکاتبه  نمایندگان مجلس برای بهره گیری ازتجارب وشایستگی نخبگان اقوام ومذاهب نشان ازدرک بالای این نمایندگان ازحساسیت های سیاسی تحرکات دشمنان بابهره گیری ازحکام مرتجع منطقه بااستفاده ازسیاست استثماری انگلیس  تفرقه بیندازوحکومت کن ازسوی انان درمنطقه پرتلاطم خاورمیانه وبه بهانه تهدیدشیعه علیه تسنن منطقه وتلاش انان برای منزوی کردن ایران اسلامی وسپس براه انداختن جنگی فرقه ای علیه نظام اسلامی است ,دارد.


 پس ازپیروزی انقلاب ازسوی دشمنان  بارهاسعی شدازاهل تسنن واقوام ایرانی  بعنوان مجری سیاست های واگرایانه سواسفاده شودولی باهوشیاری نیروهای آگاه ومتدین ومتعهدنه تنهااین امرمحقق نشدبلکه انان باهمراهی وکمک به انقلابیون دست پادرازتربازگشتند.
درجریان جنگ تحمیلی اهل تسنن واقوام ایرانی دوشادوش برادران اهل تشیع خودوتحت لوای اسلام وندای امام ره درجبهه های جنگ تحمیلی رشادت ازخودبنمایش گذاشتندوده هزارشهید,ایثارگر,وازاده تقدیم انقلاب نمودند.درسالهای پس ازجنگ ودرجهت سازندگی وتولیدات داخلی دوشادوش همه ایرانیان تلاش کردندودرایام سخت تحریم های ظالمانه درهمه ایام به حمایت ازسیاست های هسته ای ومقاومت حمایت کردندودرتمامی صحنه های اجتماعی وبویژه انتخابات مختلف نه تنها کنارننشستندبلکه بامشارکت فعالانه چه رای به اصلاح طلبان دادندوچه رای خودرابه سبداصول گرایان ریختندحمایت خودراازعزم ملی ولبیک به فرامین رهبرمعظم انقلاب وپیروزی مردم درانتخابات رابه منصه ظهوررسانیدند.


حال باچنین پیشینه وزمینه ای بردکترروحانی ست بادرک عمیق حساسیت های زمان ومنطقه نسبت به معرفی افرادی ازنخبگان اقوام ومذاهب  ایرانی بمنظورنشان دادن  ایرانی بزرگ
باوحدت درعین کثرت وبرابری واقعی شهروندان صرف نظرازقومیت ,مذهب به مقابله باافکارفرقه گرایانه وجنگ طلبانه  امریکاوحکام مرتجع برایندان شاا..

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گولکولوک

 

 

خیرین ایلیارتورکمنصحرا

برای کمک به بیماران تهیدست
شماره کارت
 6037691980012124
شماره حساب
0109936533002
  بانک صادرات شعبه مدنی گنبد

 

 

شماره تماس سفارش:

0935

354

5288

 

خیریه احسان

تلفن:

33230357

شماره کارت ملت

3672_7007_3377_6104