سیاسی

 

 

×

خطا

There was a problem loading image hosting-web-hosting-64493.jpg

 

photo_2017-07-19_21-29-58.jpg

تورکمنیا - دکتر سیدی: پدیدهء پوپولیسم به مفهوم  عوام گرائی معمولا در جوامعی که به لحاظ فرهنگ سیاسی واجتماعی هنوز به درجه ئی از رشد نرسیده اند که بتوانند از قید و بند جو سازی های هدفمند تبلیغاتی و رسانه ئی رها شده و بدون اینکه تحت تاثیر این فضا سازی ها و جدل پردازی ها قرار بگیرند به تامل و استنتاج مستقل ومنطقی برسند رواج دارد.درچنین جوامعی سیاستمداران بازیگران صحنهء مدیریت روانی جامعه  هستند. آنها چنان رفتار می کنند که تودهء مردم دوست دارند شاهد آن باشند. سیاستمردان که در چنین شرایطی بیشتر به سیاست پردازان و سیاست بازان بدل می شوند ،کارشان تحمیق واستحمار اقشار عمدتا کم بصیرت اما با کثرت جامعه است. این "سیاستمداران" هر اندازه هم ظاهرا از دید روشنفکران وتحصیل کردگان جامعه "سیاست نداران" تلقی شوند، باز هم بایستی شوکران تلخ حقیقت را  به نفع پذیرش واقعیت وجود فرازمند و "سیاست مدار" آنان نوشید . ایشان مثل روشنفکران آرمانخواه در وادی رومانتیسم سیاسی سیر نمی کنند. در میدان عملگرائی رئالیستی ایشان، هم گوی و هم میدان بر سر انگشتان سحر انگیزشان می چرخد و ارادهء  متکی بر  واقع گرائی شان بر آمال مبتنی بر آرمانگرائی روشنفکران دو لا قبا می چربد. رگ خواب تودهء مردم را میدانند کجاست و نبض شان را  لحظه به لحظه در دست دارند و میدانند چه بکنند تا هرجا خواستند فشارخون جامعه بالا برود و هرجا خواستند مهارش کنند.

اما گاه پیش می آید که این سیاستمداران نیز مقهور  اعتماد به نفس بیش از حد خویش می گردند. آنجا که میدان را به مشتی "حمالة الحطب" یا بقول مرحوم دکتر شریعتی "عمال آماتور ظلمه" می سپارند. که در گذر زمان در قدرت استحاله می شوند و فراموش میکنند "محللی" بیش نیستند. آنگاه خر شیطان را خر مراد تصور میکنند  و از آن به هیچ قیمتی پائین نمی توان آوردشان!.  در چنین زمانی است نوحه خوان ها و مداحان جای علما می نشینند و بجای خواندن نوحه به خواندن خطبه میل پیدا می کنند. آنجاست که یکی مثل تتلو هم پیدا میشود که " رپ خواندنش" با عنایت به تساهل تسامح نازک دلان دلواپس انتخاباتی تبدیل می شود به "نوحه خواندن ومداحی" و البته که سر این بستر سراشیب رودخانهء دلواپسی از همانجا بر خواهد آورد که "ایکس و ایگرگ ها" درمی آورند، یعنی "مفتی شدن مداحان سیاسی"!

اینجاست که پوپولیسم تبدیل به لمپنیسم میشود و افرادی که هیچ پایگاه وخاستگاه و جایگاه طبقاتی سیاسی متناسب با سیاست ورزی ندارند، به یمن غمض عین سیاست پردازی های برخی سیاستمداران، سوار بر اریکهء سیاست "گردانیده میشوند".  اینها برای سیاست ساحته نشده اند. اما گیر کردن برخی سیاستمداران در تنگی قافیهء پوپولیسم آنها را به  هزیز مدد جوئی از این لمپن های سیاسی  در می فکند.

رفته رفته حاکمیت پوپولیست ها درمیدان سیاست، جای خود را به حاکمیت فاجعه بار لمپن ها می دهد. شعبان بی مخ ها، میدان باج گیری خود از کوچه و بازار  محله را، به یمن ملاطفت سیاستمردان دلواپس به شهر وکشور توسعه می دهند. یک شبه میشوند "شخصیت تاثیر گذار سیاسی". دیگر پائین آوردن آنها از تریبون به راحتی بالا بردنشان نیست. مثل مرکب ملا نصرالدین که برده بود پشت بام و نمی توانست پائینش بیاورد، تا اینکه خانه ومرکب با هم فرود آمدند!  تتلو ها خطرناکند. حد اقل همانقدر که برای ناشناس ها خطرناکند برای صاحبانشان هم خطرناکند. دیروز به یمن اضطرار انتخاباتی  برخی سیاست پیشه گان در اخذ آراء روی زمین، از "زیر زمین مرطوب   هنجارشکنی ها" به زیر " سایبان توجه بزرگان سیاست" کشیده شد تا نیاز به  اندک آرائی که سالها بود از زیر زمین در نمی آمدند  را مرتفع کند، نابخشودگی اش بخشوده شد. امروز دندان نیش به دریدن افتخارات این مرزو بوم و سردار آزمون هائی که نو شکوفه های امید و غرور ملی این مرزو بوم هستند تیز کرده است. بر گلبرگ های پرپر شدهء ناشکفته گل های این خاک چون "آتنا اصلانی" تف می افکند و بر هرچه مدنیت و شرف ایرانی است لجن می مالد.  کسی که همین دیروز و شاید هم همین دیشب تجاهرش به فسق و فجور و لهو  و لعب  و تصاویرش با حجاب دریدگان عفت در فضای رسانه ئی ذرات معلق  فساد پراکنده است، از این که تلویحا اذعان کند دخترکی هفت ساله به گناه بی حجابی می تواند قربانی درنده خوئی اش شود  ابا ندارد. پشت این موجود به کدامین بلند مرتبت گرم است؟ از دهانی که هیچ گاه به صلاح وفلاح نوجوانان وجوانان این وطن گشوده نشده وجز بی نزاکتی و چرک از آن بیرون نیامده،البته که نمی توان بیش از این انتظار داشت. اما از آنها که ذره ئی به اصول اسلام وانقلاب اعتقاد دارند انتظار  بیرون آوردن چنین هیولائی از شیشه و زیر زمینی که قرنها در آن محبوس بودهف بعید است.

 اصولا این گونه افراد فاقد هرگونه بار سیاسی هستند. نه اصولگرایند و نه اصلاح طلب، اعتدالگرائی که اصلا در قاموسشان محلی از اعراب ندارد. نان به نرخ روز خور هائی هستند که  به یمن کم مبالاتی برخی کانون های قدرت دگردیسی معکوس داشته اند. از شفیره به کرم  تبدیل شده اند و دارند زیر دست وپای سیاستمداران در صحنه میلولند و میلغزند و میلغزانند. باید اینها را هرچه زودتر به جایگاه واقعی خودشان، همان جائی که برای آن ساخته شده اند بازگرداند. مسئله این نیست که امروز پاچهء سردار آزمون  را می گیرد و فردا پاچهء افتخاری دیگر را ملوث به بی حرمتی و غرور ملی را مجروح می سازد. مسئله  خطر تکثیر نوع این موجودات است در میدان غبار آلود سیاست وانتخابات. این ها مرام ندارند. هیچ چیز در سیاست خطر ناکتر از موجودی که مرام ندارد نیست. موجودی که پرنسیپ ندارد، به هیچ اصولی گرایش ندارد.چون قائل به هیچ استاندارد وقاعده و اصولی برای باز تکثیر و فربه شدن نیست، بی دغدغهء هیچ احساس نیازی به تقیّد، مثل ویروس سریع هم تکثیر می شود.

 

هنوز امیدی به تحدید سیاست این مملکت در حد پوپولیسم هست. هرچند وجود پوپولیسم در میدان سیاست به اندازه کافی عذاب آور است اما محدود ماندنش در همین حد ،بهتر از دگر دیسی پوپولیسم سیاسی به لمپنیسم سیاسی است. حداقل پوپولیست ها سیاستمدار هستند و افسار لمپن ها را می توانند در دستانشان حفظ کنند. اگر میدان به امثال تتلو ها واگذار شود، فاتحهء نظم و انتظام را باید خواند.

امید وارم این دگردیسی نامیمون در همینجا متوقف شود و اصولگرایان و اصلاح طلبان معتدل اجازه ندهند که ریشه های اعتدال توسط  تتلو هائی که هنوز هم  جای حلقه های غلامی مهاجمین فرهنگی به این مملکت وجوانانش در گوش هایشان بخوبی  هویداست، خشکانیده شود.   جلوی لمپنیسم  سیاسی را بگیرید. برای  من و شما هم خوبیت ندارد. اینجا ایران است. بورکینافاسو نیست. داعشیگری تتلو ها را  در این مملکت خریداری نیست. باز تولید این عجیب الخلقه های منقرض شدهء طاغوتی در چنین نظامی برای همه کسر شان دارد. فکر میکنم بخاطر این که نوک قلمم را با  نام این موجود آلوده کردم ،بهتر است بشویم.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گولکولوک

 

 

خیرین ایلیارتورکمنصحرا

برای کمک به بیماران تهیدست
شماره کارت
 6037691980012124
شماره حساب
0109936533002
  بانک صادرات شعبه مدنی گنبد

 

 

شماره تماس سفارش:

0935

354

5288

 

خیریه احسان

تلفن:

33230357

شماره کارت ملت

3672_7007_3377_6104