سیاسی

 

 

c_300_300_16777215_00_images_sargoshadeh.jpg

تورکمنیا:  دکتر سیدی شخصیت تاثیر گذار اجتماعی و سیاسی منطقه بعد از ارسال نامه سرگشاده ئی که در آبانماه سال گذشته برای دکتر سید مناف هاشمی استاندار محترم گلستان فرستاد. دومین نامهء سرگشاده خود را نیز به تاریخ یازدهم اردیبهشت خطاب به آقای استاندار به رشته تحریر در آورده است. متن کامل این نامهء سرگشاده بسیار مهم وتاریخی  که حرف دل  وناگفته های شهروندان گنبدی است به شرح ذیل می باشد.


بنام خداوند بخشاینده مهربان


حضور استاندار محترم استان گلستان جناب آقای دکتر سید مناف هاشمی دامت توفیقاته
با عرض سلام و احترام


بعنوان یک شهروند گنبدی استان گلستان این دومین نامهء سرگشاده ئی است که خدمت شما نماینده معزز قوه مجریه در استان می نگارم. وقتی نامه اولم را بازخوانی میکنم می بینم هنوز هم قابلیت بازنشر دارد زیرا تغییر چندانی در شرایطی که انشاء آن را موجب گردیده بود به وقوع نپیوسته است. ایرادات همچنان طراوت خود را حفظ کرده اند. اما حدود شش ماهی که از آن تاریخ تا امروز گذشته است شما قاعدتا  به دیدگاه عمیق تر و واقع بینانه تری از این جایگاه در استان  گلستان ،دست یافته اید.


استانی که آمیخته ئی  از سلائق و علائق متنوع و طایفه ها و طیف های مختلف است را می توان موزائیک زیبای اقوام و فرهنگهانامید. این  زیبایی محقق می شود اگر بتوان ماهرانه و عادلانه این تنوع را مدیریت  وبین آنها هارمونی ایجاد کرد. اگر چنین رویکردی در بین باشد این اختلاف ها فرصت می شود و در غیر اینصورت ،تبدیل به تهدید می شوند. نمی دانم از آن موقعیت که حضرتعالی قرار دارید این منظره  چگونه دیده میشود، اما متاسفانه از اینجائی که نگارنده  ایستاده است  بنظر می رسد این فرصت ها بعلت عدم بذل توجه کافی، در برزخ قرار دارند و مرتب بین  "فرصت ماندن یا تهدید شدن " در تردد هستند.

استاندارگرامی ومعزز

اکنون پس ازسپری شدن  قریب شش ماه از آغاز  بدست گرفتن سکان هدایت نمایندگی دولت در استان توسط حضرتعالی،  قاعدتاً بصورتی ملموس تر جو حاکم بر  حاشیه های مدیریتی مرکز استان و لابی های مستقر در آن را حس می کنید.  حدس می زنم تا حدودی به علت زمینگیر شدن و ناکامی مسئولین   پیشین در برقراری شایستهء عدالت و توازن در توسعهء استان پی برده باشید.  بزعم این قلم، یکی از عمده ترین موانع توسعهء متوازن استان  وجود نگرش تمامیت خواه و انحصار طلبانه ئی است که در نامهء قبل به آن اشاره گردید . عده ئی به اسامی مجامع مختلف سالیان سال است تارهای دردام نگهداشتن مسئولین استانی را تنیده اند و شبکه های لابی گری و گروه های فشار مختلف خود بویژه وابستگان رسانه ئی شان را برای تحمیل خواسته های خودشان و انتصاب عواملشان در رئوس امور استان بکار می گیرند.
ما گنبدی ها سالهاست از لابیگری های سلطه جویانه ایشان در عذابیم. نمی دانیم کدام هیزم تری را در کجا به ایشان فروخته ایم که اعتلای ثروت و قدرت خویش را در زوال حقوق وتوسعهء ما می جویند. هر مسئول منصف و باوجدانی را که برای اصلاح وتغییر روابط و شرایط ناعادلانهء حاکم بر استان کمر همت می بندد ، دیری نمی پاید وادار به ترمز و عقب نشینی می کنند.


تجربه نشان داده است که این کانونهای قدرت ،به خطا رشد شهرما را برای شهرخودشان تهدید می شمارند ،انرژی خودشان و ظرفیت های توسعه متوازن استان را بیهوده می سوزانند. ایشان در مقابل هر مسئول و مدیرکل یا استانداری که دغدغهء اول و آخرش توسعهء مرکز استان نباشد حساسیت عجیبی نشان می دهند. با ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی استان که  با مشاهدهء استحقاق و استضعاف  گنبدکاووس و از سر صدق و صفا  سخن از توسعهء شبکهء بهداشت آن به میان آورد چنان  هجمه های ناجوانمردانه وارد ساختند که مدتی است  به نظر می رسد جرات امضاء هیچ پروژه ئی که شهرستان گنبدکاووس را یک قدم  به سمت توسعه هدایت کند را ندارند. نمی دانم چرا فکر می کنم با شما نیز چنین خواهند کرد. هرچند تا کنون نتوانسته اند. معهذا بنظر می رسد اکنون که می بینند شما مقاومت می کنید به تقلا افتاده اند تا به جای شما "شخص مطلوب" خود را جایگزین کنند. ابتدا شایعهء تلاش شما برای تصدی گری شهرداری تهران را ساختند و پرداختند و سپس بدنبال رایزنی برای مطرح کردن جانشینی وابسته به کانونهای قدرت مرکز استان نشین ، در مسیر لابیگری به راه افتادند. از مدتی پیش نارضایتی این کانونها از قاطعیت و استقلال نظر شما و نیز تحرکاتشان برای اجرای پروژهء تغییر شما ملموس بود. بنظرم این پروژه فعلا با شیب ملایم کلید خورده است. نمیدانم درجه مقاوت و نشکنندگی شما در برابر این فشارهاچه اندازه خواهد بود.

جناب آقای دکتر هاشمی استاندارمحترم گلستان


به زعم نگارنده ،عملکرد شما در عرض مدت کوتاهی که تصدی سکان رهبری قوه مجریه در استان گلستان را به عهده دارید ، نسبتاً مثبت  ارزیابی می شود. شما وارث تراکم مطالبات معوقه ئی هستید که امثال حقیر بیصبرانه انتظار تحقق آنها بدست شما را دارند اما بعضا فراموش می کنند جنابعالی نقشی در ایجاد و متراکم شدن یا تعویق و تعلیق این مطالبات نداشته اید. پویایی و انگیزه بالای شما برای ایجاد تغییرات وتحولات اساسی در شیوه مدیریت استان قابل ستایش است. همچنین  عزم جنایعالی در  برقراری ارتباط با مسئولین کشوری و  مجمع نمایندگان استان  جهت هماهنگی برای جذب امکانات واعتبارات بیشتر، ستودنی  است. تلاش شما برای برقراری خط آهن گرگان- گنبد- مشهد وتحقق منطقه آزاد اینچه برون هم  شایان  تقدیر است. یکی ازسنجیده ترین کارهای شما استفاده از وجود ارزشمند و توانمندمهندس میرمحمد غراوی بعنوان معاونت عمرانی استاندار گلستان می باشد. با همهء این اوصاف بنظر می رسد هنوز هم از کارشناسان وخبرگان ومشاوران گنبدی در مرکز استان استفاده بهینه و شایسته بعمل نمی آید. باور کنید اگر مرکزیت سیاسی استان را به هر طریق به گرگان سپردند، شایسته بود مرکزیت اداری استان را به گنبدی ها می سپردند. مطمئن باشید گلستان را به "گلستان" بدل می کردند.

واقعا چه کسی نمی داند که شهرستان  گنبدکاووس آبرو دار تجارت و تولید و کشاورزی و ورزش نه تنها استان که کل کشور است؟ قهرمانان گنبدی نام وپرچم پر افتخار کشورمان را بر فراز جهان به اهتزاز در می آورند. آیا شایسته نیست به پاس قدردانی از این شهرستان و فرزندانشان برخی از  ادارات کل  که گنبد در آنها حرف اول را می زند مانند  ورزش وجوانان وجهاد کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع ومعادن در این شهرستان مستقر باشند؟ آیا از تراکم وتمرکز انفجار آمیز امکانات و ادارات در تهران درس نگرفتیم که باز همین سناریو را در مورد گرگان نیز اجرا می کنیم؟دوران تمرکز گرائی به سر آمده است و دوران تمرکز زدائی مدتهاست در دنیای مدرن آغاز گردیده است. نمونه اش تفویض بسیاری از خدمات و مدیریت ها از طرف دولت به بخش غیر دولتی است.

اما دوستان گرگانی ما آنقدر درچمبرهء خود مرکز بینی اسیر اند که سخت است بتوان به راحتی قانعشان کرد استان گلستان به مفهوم شهرستان گرگان نیست. ما گنبدی ها سخت ترین ضربات را از این تمرکز گرائی گرگانیستی متحمل شده ایم ومی شویم. خیلی تاسف بار است وقتی یک گنبدی حس می کند در بسیاری از موارد پس از جدائی گنبد از مازندران امکانات این شهرستان آب رفته و توسط گرگان قلع و قمع و تجزیه وتقسیم شده است. از آن جمله است ادارات جهاد و منایع طبیعی و بنیاد مستضعفان و عشایری ومیراث فرهنگی وامور آب منطقه ئی و ... امثالهم.  بارها از همشهریانم شنیده ام که معتقدندبعد از تشکیل استان گلستان گنبد پسرفت داشته ولی پیشرفت نداشته است. این خیلی دردناک است. اگر بگویم تا همین چند سال پیش اجازه احداث ساختمان چهار طبقه درگنبد داده نمی شد شاید باور نکنید، اما حقیقت است. آنچه بعنوان پیشرفت ابنیه و توسعه شهر ذکر میشود ، غالباً نه حاصل توجه و تخصیص اعتبارات دولتی از طریق مرکز استان ، بلکه حاصل سرمایه گذاری های شخصی شهروندان و سرمایه گذاران گنبدی بوده است. چطور می شود پذیرفت شهری که  صاحب بزرگترین برج آجری جهان و دارای شناسنامه جهانی است و شهر باستانی جرجان و سد اسکندر و  دهها آثار برجسته فرهنگی  و توریستی را صاحب است حتی یک هتل نداشته باشد؟ احتمالا تعجب می کنید اگر گفته شود شهرداری گنبد از دادن مجوز آپارتمانهای پر طبقه منع شده وجالبتر این که این منع با مراجعه به گرگان وریختن جریمه به حساب گرگان توسط متقاضی رفع می شود.

کاش تنها، درد دریغ   امکانات را از شهرمان داشتیم، بحث دریغ  اختیارات از شهرمان هم به همان میزان دردناک است. در بسیاری ادارات منجمله امور آب گنبد. کارشناس گنبدی بدون مجوز مسئولین خود درگرگان اجازه دادن نظر شخصی کارشناسی خود را ندارد و هر آنچه می خواهد بنویسد ابتدا باید از مسئولین خود درگرگان اجازه بگیرد. این رویکرد در تناقض آشکار با مسئلهء حق اظهار نظر کارشناسان فنی است. همین موضوع باعث زمینگیر شدن کار وکارشناس و پرونده در ادارات گنبد شده است و تراکم پرونده و کندی امور رسیدگی باعث جان به لب شدن مردم ومراجعین گنبدی به ادارت شده است. برخی ازمردم می پرسند: این چه رابطهء ارباب و رعیتی است که بین ادارات گرگان وگنبد جریان دارد؟! پس فایدهء فرمانداری ویژه بودن گنبد چیست؟ اصلا فلسفهء ایجاد فرمانداری ویژه و معاونت استاندارچیست؟!

جناب آقای استاندار

از طرف دیگر مدتی است که شیوع اخباری مبنی بر  تحرکات مرکزیت استان در راستای خیز برداشتن جهت بیرون آوردن مدیریت گمرک اینچه برون  از حوزه  استحفاظی شهرستان گنبد کاووس و شایعهء تلاش برای الحاق آن به حوزه گرگان ، باعث نگرانی شهروندان گنبدی شده است.
زحمتی که نماینده محترم گنبد جناب مهندس  قره جه طیار برای طرح و تصویب آن درمجلس  کشیده اند بر هیچکس پوشیده نیست. این نهایت فرصت طلبی است که همین امکاناتی را که با عرق جبین مان بدست می آوریم ناجوانمردانه از کف مان بربایند. بی تردید تمامیت خواهی های اینچنینی مرکزیت استان نتایج خوبی برای همبستگی و همدلی استانی ببار نخواهد آورد. گنبدی ها هیچوقت فراموش نمی کنند که استرآباد با مصادره نام گرگان سعی کرده تاریخ و پیشینه جرجان سابق یا گنبد کاووس فعلی را هم مصادره کند و هرشخصیت فرهنگی وتاریخی که جرجانی است را به خودش منتسب کند. اگر ما فراموش کردیم تاریخ فراموش نمی کند. گنبدی ها فراموش نکرده اند که علیرغم استحقاقی که گنبدکاووس برای مرکزیت استان بودن داشت ،صرفا چون نماینده  محترم مقام معظم ولی فقیه در گرگان ساکن بودند، حق مسلم گنبد را  به گرگان واگذار کردند. اگر ما فراموش کردیم، تاریخ فراموش نمی کند. گنبدی ها  فراموش نمی کنند به بهانه واهی وجود برج قابوس، سالیان سال از آپارتمان سازی و رشد عمودی شهر ممانعت کردند. اگر ما فراموش کردیم، تاریخ فراموش نمی کند.


گنبدی ها فراموش نمی کنند سالیان سال است که جلوی تحقق آرزوی دیرینه شان یعنی داشتن ایستگاه راه آهن را گرفته اند. اگر ما فراموش کردیم، تاریخ فراموش نمی کند.   گنبدی ها فراموش نمی کنند سالهای مدیدی است برای درمحاق و بن بست قرار دادن گنبد تابلوهای بین شهری جاده ئی که نشانگر نام گنبد کاووس باشد حذف می شود و چنین وانمود می شود که گنبد شهری بن بست است و به مشهد یا جای دیگر راه ندارد.  اگر ما فراموش کردیم، تاریخ فراموش نمی کند.  گنبدی ها فراموش نمی کنند درمسیر تحقق جاده ترانزیت گنبد به اینچه برون سنگ اندازی میکنند و از آنطرف جاده گرگان آق قلا اینچه برون را  با سرعتی برق آسا و تامین اعتبارات فوق سریع درحال تعریض و توسعه هستند. اینها بی ارتباط با بستر سازی دور کردن گمرک از گنبدکاووس بنظر نمی رسد. اصولا هیچکدام از اجحافاتی را که به ما روا داشته و میشود ما فراموش نمی کنیم. اگر ما فراموش کردیم، تاریخ فراموش نمی کند.

چرا بایستی فراموش کنیم همه ما پارهء تن این میهن عزیز و دوست داشتنی و همهء ما تبعهء این دولت پاسداشتنی هستیم؟. فراموش نمی کنیم.  مگر می شود کسی مخالف ومانع رشد و توسعه و زیبائی یک وجب از خاک کشورش بشود؟ مگر می شود دریای وطن را دوست داشت اما صحرای وطن را دوست نداشت؟ کدام شخص مسئول و معتقد به نظام است که مخالف پیشرفت یک وجب از خاکی باشد که زیر سایهء این نظام است و بعد اسم خودش را دلسوز نظام بگذارد؟

استاندار معزز و پر تلاش جناب دکتر هاشمی گرانقدر،
 بار دیگر برای  کمک به توسعهء شهرستان گنبد کاووس  و اندیشیدن چاره ئی برای تلطیف نگاه نامهربان مرکز استان به شهرمان   و صرف نظرش از ادامهء نگاه تبعیض آمیز به سایر شهرستان های استان بطور ویژه از شما یاری و استمداد می طلبیم.
 مردم گنبدکاووس  کسی را که قدمی برای احقاق حق و توسعه و آبادانی شهرشان برداشته باشد هر گز فراموش نمی کنند، اگر ما فراموش کردیم، تاریخ فراموش نمی کند.


با تجدید احترام وارادات خالصانه،
دکتر جلال الدین سیدی
یازدهم اردیبهشت یکهزارو سیصد و نود و هفت
شهرستان گنبدکاووس –استان گلستان

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

گولکولوک

 

 

خیرین ایلیارتورکمنصحرا

برای کمک به بیماران تهیدست
شماره کارت
 6037691980012124
شماره حساب
0109936533002
  بانک صادرات شعبه مدنی گنبد

 

 

شماره تماس سفارش:

0935

354

5288

 

خیریه احسان

تلفن:

33230357

شماره کارت ملت

3672_7007_3377_6104